Thiết kế mới Kết nối vòng Cáp sạc từ tính USB tốc độ cao 2.1A với truyền dữ liệu cho điện thoại thông minh

Thiết kế mới Kết nối vòng Cáp sạc từ tính USB tốc độ cao 2.1A với truyền dữ liệu cho điện thoại thông minh

USD$4.4 USD$4.1